Radmila Telvakova: Therapist (CZ/SK)

Umím kompletně uchopit změnu. Pečuji o zdroje, růst a záměr. Prožitkem vztupiji do dějů. Analizuji, spojuji souvislosti, komplementuji, inovuji, realizuji.  Nepracuji za klienty, pracuji spolu s nimi.    

Radmila Telváková - Photos | Facebook

https://www.radmilatelvakova.cz/

SYSTÉMOVÉ TECHNIKY

Ocitáme se a žijeme v systémech, které se neustále uspořádávají, s ohledem na svůj hodnotový řád a cíl. Každý systém má své zákonitosti. Rozeznávat tyto zákonitosti znamená orientovat se a přesně komunikovat i spolupracovat. Z hlediska dějů je lineární pohled velmi omezený. Život sám se pohybuje spíše v kruzích a vlnách. Systémové techniky je ctí, následují a případně dokáží narovnat směr.

Síla systémových zákonitostí mě učí pokoře. 

NLP

Říká se: ,,Na počátku bylo slovo”. Pro mě je slovo alchymistické. Slovo je obraz. Bývá to také velmi silný nástroj. Slovo samo o sobě je neutrální a jeho síla spočívá v záměru, který nese. Udržet si záměr je přímo závislé na umění přijímat - slyšet, cítit. Získávat i předávat informace, rozeznávat domněnky a komunikační, doručovací kanály. Výsledek komunikace je tedy otázkou flexibility. Co, jak a s jakým záměrem říkáme? Používejme slova přesně.

V magickém světě slov se učím naslouchat.

HYPNÓZA

Hypnóza je vedení pozornosti. S tím je spojený trans, nebo flow. Výsledek je přímo ovlivněný zdroji. Často buď jsme něčeho zdrojem, nebo se spojujeme se zdroji. Za mně není ,,buď a nebo". Jsem zdrojem, spojená se zdroji i se spojuji se zdroji. Začátek sebeřízení je vést pozornost na pozornost. Každý z nás vytváříme svou vlastní subjektivní realitu detaily, kterým věnujeme pozornost. To, jak vnímáme a jednáme, je otázkou rozhodnutí. Jaké hodnoty žijeme, ovlivňuje naše identifikace a zdroje. Získat kontrolu nad vedením své pozornosti, pro mě znamená mít hluboký, až erotický vztah ke svému času i ostatním zdrojům.

S uměním vést pozornost získávám spojení se skutečnou spiritualitou.

Holistika, celostní medicína, čínská medicína, tao.

Naši předkové do pentagramu živlů přesně zmapovali ty neviditelné, přesto jasně projevující se jevy a děje kolem nás i v nás samotných. Přesahují nás a jsme jejich součástí. Ti mistři dokonale popsali jejich vzájemnosti a synergii. S přesností umělců přiřadili termíny a vlastnosti aspektům i samotným dějům. Dostávají se nám tím způsoby, jak se jednoduše a přesně orientovat. Resp. jak se sladit s tím, co se nám děje.
Rozeznávat řeč těchto dějů je cesta k širšímu rozměru chápání života a smrti. Rozumíte pak svým nemocem, psychice, vztahům, krizovým situacím, ale i stravě, zdrojům a vlastní energii.
Zamilovala jsem se do těchto principů, stejně jako do vlastností energie. Rozumím jim, cítím je, hledám jejich řeč všude. Nahlížím tak na každý proces. Mohla bych o tom mluvit hodiny!

Pentagram mi umožňuje vnímat, čeho jsem neustále součástí a kultivovat přístup v čase.

VOICE DIALOGUE

Voice dialogue je přímý kontakt s mnohými osobami, částmi, rolemi, časy, vzpomínkami, které v nás žijí. Toto spojení má okamžitý, hluboký účinek v porozumění si a uzdravování sebe. Laskavě a s úctou zviditelňuje naše vnitřní mechanismy. Skrze Voice dialogue opět nacházíme naše zdroje, víc rozumíme sami sobě a prohlubujeme přátelství s naším vnitřním světem.

Skrze Voice dialogue nacházím sebe.

MASÁŽ

Terapie dotekem je moje srdeční záležitost. Tajemstvím snad všech technik doteku jsou principy čisté existence. Je s nimi spojena komunikační rovina, která je mi bližší než slovo. Je to řeč samotného organismu, je to úroveň předávání informací spojená přímo s podvědomím, tedy s prostorem, který nás mnohonásobně převyšuje. Všechen svůj um používám k harmonizaci, spojení, otevření, uvolnění a stimulaci dotýkaných částí. Pro mě je to posvátný čas.

Při masážích se učím, co je energie, co můžu a co nemůžu ovlivnit.

Další nedílnou součástí mé práce jsou dynamické techniky - muzikoterapie, emoční trénink, systémové konstelace, vizualizace a kresba.

Share this:
Recommended
Promote yourself or your company
Promote here
Sign up to Newsletter
Find original content from unique creators all around the world and get inspired by our topical weekly newsletter with a personal story from AD Community. Join the Authentic Newsletter here:
Share this:
Start your journey now
Join to our Newsletter
All content found on the authenticdevelopment.io Website, including: text, images, audio, or other formats were created for informational purposes only. The Content is not intended to be a substitute for professional medical advice, diagnosis, or treatment. Always seek the advice of your physician or other qualified health provider with any questions you may have regarding a medical condition. Never disregard professional medical advice or delay in seeking it because of something you have read on this Website.

If you think you may have a medical emergency, call your doctor, go to the emergency department, or call 112 or 911 immediately. Reliance on any information provided by authenticdevelopment.io, authenticdevelopment.io employees, contracted writers, contributors, or medical professionals presenting content for publication to Authentic Development is solely at your own risk.
© 2011 - 2020 Authentic Development
Created by BigWay.sk
searchuserclosearrow-circle-o-downchevron-downellipsis-vchevron-downmenu-circle
Loading..